user

Använd din TM-Mobile med din Apple Watch: https://t.co/ChR33EyUSG

NASRA 2016, Maryland i USA

T-Meeting deltar i NASRA 2016 konferensen, 12:e och 13:e September i Annapolis, Maryland i USA både som sponsor och utställare.

Realtids text i gruppsamtal för...

Unik ny egenskap i TM-PC PRO med Multi - realtids text i gruppsamtal för döva, hörselskadade och dövblinda.

Ny version av TM-Touch

T-Meeting har glädjen att meddela att vi släppt en ny version av TM-Touch

NASRA 2016, Maryland i USA

T-Meeting deltar i NASRA 2016 konferensen, 12:e och 13:e September i Annapolis, Maryland i USA både som sponsor se (http://www.nasratrs.org/ConferenceSponsors.aspx) och utställare.
Konferensen samlar de största operatörsbolagen vars olika typer av förmedlingstjänster erbjuds till döva, hörselskadade, talskadade, dövblinda med flera. Där presenteras nya idéer och tankar, mellan företagen samt besökande från alla USA´s delstater.
T-Meeting är inbjuden att visa och beskriva vår senaste utveckling inom 
kommunikations teknik med sikte på USA marknaden.