user

MIKE - speech impaired - phone calls with help from TERA #hörselsmart #funkpol https://t.co/rNVVb5CJHH

Vår kunskapsbas

Vår kunskapsbas består av mer än hundra medarbetare där bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Varje kund är lika viktigt oavsett storlek och det är vår ledstjärna inom vårt kundvårdsprogram.